Beschermingsbewind

Als iemand die meerderjarig is lichamelijk of geestelijk niet meer in staat is om zijn financiële zaken te regelen, kan de kantonrechter hem onder bewind stellen. Dat gebeurt bijvoorbeeld vaak bij ouderen die lijden aan de ziekte van Alzheimer. De kantonrechter wijst dan iemand anders aan als bewindvoerder. Deze bewindvoerder neemt de verantwoordelijkheid over de bezittingen over.

Kubus Bewindvoering heeft dan als bewindvoerder als taak het administreren en beheren van de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen. Daaronder verstaan we gelden als uitkering, loon, pensioen, maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Het is ook mogelijk dat het bewind alleen geldt voor een bepaald goed, bijvoorbeeld een huis.

Aanvraag

Als cliënt kunt u zelf bewindvoering aanvragen. Meestal gebeurt dat met hulp van een familielid of hulpverlener. Een bewindvoerder wordt aangesteld en ook weer ontheven van zijn of haar taak door de rechtbank. Mocht beschermingsbewind de voorkeur genieten dan kunnen wij dit voor u aanvragen bij het kantongerecht. Bij toekenning van de bewindvoering zullen wij aan de kantonrechter verantwoording afleggen over alle zaken die onder het bewind vallen. Afhankelijk van uw financiële situatie kan Kubus Bewindvoering Bijzondere Bijstand voor u aanvragen.

Kosten

Wij berekenen voor onze diensten een klein bedrag per maand, zoals vastgesteld is door het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters (LOK) en de branchevereniging.

Beëindiging

Inkomstenbeheer of beschermingsbewind kan worden beëindigd door:

  • Een verzoekschrift ter opheffing van de cliënt of diens begeleiding
  • Een uitspraak van de kantonrechter
  • Het overlijden van de cliënt

Copyright 2019 Kubus Bewindvoering          Privacyverklaring