Inkomstenbeheer

Wanneer u gebruik wilt maken van inkomstenbeheer
gaat Kubus Bewindvoering samen met u kijken naar uw inkomsten
en uitgavenpatroon.

De onderstaande werkzaamheden worden “in overleg”
door Kubus Bewindvoering uitgevoerd.

Ons bureau heeft vele soorten opdrachtgevers, waaronder:

 • Inventarisatie van inkomsten en uitgaven
 • Opstellen van een budget
 • Betalen van de vaste lasten
 • Beschikbaar stellen van leefgeld
 • Aanvragen van relevante subsidies, bijvoorbeeld
    Huurtoeslag
    Zorgtoeslag
    Algemene heffingskorting
    Kindgebonden budget
    Alleenstaande ouderkorting, etc.
 • Regelen van Verzekeringen (o.a. ziektekosten)
 • In en uitgaande post
 • Opstellen van een maandoverzicht
 • Verzorgen van belastingaangifte (Box 1)

Copyright 2019 Kubus Bewindvoering          Privacyverklaring