Mensen met een laag besteedbaar inkomen (minima)

Is bij u aan het eind van uw inkomen steeds een stukje maand over? Kunt u uw uitgaven niet goed plannen? Lukt het u niet om de maandelijkse betalingen te verrichten? Wordt u soms wel eens moedeloos van uw financiële situatie? Een mogelijke oplossing is het uitbesteden van uw financiële beheer. Door uw financiële situatie weer gezond te maken en door u te leren hoe u beter kunt omgaan met uw geld wordt mogelijk voorkomen dat u in een isolement terecht komt. Samen met u bekijken we de situatie en komen we tot een passende oplossing. Wij doen dit op een persoonlijke manier. Met onze professionele en vertrouwelijke aanpak geven wij u weer grip op uw financiële situatie. Mocht beschermingsbewind de voorkeur genieten dan kunnen wij dit voor u aanvragen bij het kantongerecht. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij Bijzondere Bijstand voor u aanvragen.

Aanvraag

Beschermingsbewind of inkomstenbeheer kan aangevraagd worden door de persoon zelf, partner, familie, hulpverlenende organisatie, kantongerecht e.d. U hoeft alleen maar het aanvraagformulier in te vullen door hier te klikken. Heeft u liever telefonisch contact dan kunt u bellen met 088 1262039

Kosten

Wij berekenen voor onze diensten een klein bedrag per maand, zoals vastgesteld is door het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters (LOK) en de branchevereniging.

Copyright 2019 Kubus Bewindvoering          Privacyverklaring